В съвременните условия на научно-техническа революция, когато човекът все по-активно се намесва в природните процеси, опазването на околната среда се превръща в един от най-острите и актуални проблеми. Това е така, защото този проблем има сериозни последствия за човечеството и бъдещите поколения, които освен регионален имат и глобален характер. Много хора симпатизират на еко каузите, но не се включват активно в тях от притеснение, че това ще им коства пари и време. Истината обаче е друга. Всеки от нас може да прави дребни неща в ежедневието си, които наистина допринасят за спасяването на планетата. НИЕ от “БИЗНЕС АЛМАНАХ” разбираме важността на проблема и затова сме предприели необходими мерки и инициативи в интерес на опазване на природата.